Startsida

Välkommen!

Vad önskar du dig av ditt liv? Hur når du dit? Ibland behövs stöd, ny kunskap och nya verktyg för att lyckas. Du är värdefull!

Amandas Rörelseterapi erbjuder hjälp till läkning genom att söka balans i kropp, tanke, känsla och ande/själ. Behandlingar, kurser och workshops hjälper dig att finna vägar till avslappning, läkning och balans med en helhetssyn på dig som människa.

Amandas Rörelseterap vänder sig till alla åldrar och erbjuder rörelsepass, behandlingar, föreläsningar och kurser. Amanda brinner extra mycket för att barnen ska få växa upp i en kärleksfull och trygg omgivning och har därför ett extra stort intresse av att stötta föräldrar eller de som jobbar med barn. För att barnen ska må bra behöver de vuxna må bra.

Så här skriver Amanda om barnen:

Barnen är vår framtid och vi vuxna behöver finnas där för dem. Min dröm är att varje barn ska få växa upp i en omgivning fylld av kärlek och värme. Varje barn har rätt att bli omhöljt i en självklar trygghet så att hen kan utvecklas i frihet och får finna sin egen unika väg i livet. Att vara en stabil, trygg och balanserad vuxen är inte tråkigt utan möjliggör ett rikare liv både för en själv och omgivningen.

De tekniker Amandas Rörelseterapi använder och förmedlar är Somatic Education, Rytmisk Rörelseträning, Auratransformation™, Frigörande Dans och Massage.

Du är hjärtligt välkommen att höra av dig!

Amanda Aaro

Kontakt: 070 – 344 13 34, info@rorelseterapi.com

För inspiration och en inblick i Amandas tankar kring det kreativa skapandets underbara värld kan du besöka www.aaroart.se

Rörelseterapi

Rörelseterapi

Amandas Rörelseterapi är en unik behandlingsform vilken lindrar besvär som huvudvärk, stela och/eller smärtsamma leder och muskler, trötthet, dålig hållning, stress, olyckstrauma och andningsproblem. Den är sammansatt av teknikerna SomatiEducation och Rytmisk Rörelseträning. Grundtanken är att varje människa är en unik helhet med kropp, själ/ande, tanke och känsla. Att vara mån om det fysiska välbefinnandet leder till att det blir lättare att må bra och finna balans på alla plan. 

Då du kommer på en behandling hos Amanda Aaro utgår hon från det hälsoläge du befinner dig i och anpassar varje tillfälle efter dina behov och önskemål. Du får berätta om hur du mår och om ditt liv. Amanda iakttar din hållning och ditt rörelsemönster samt känner av hur dina leder fungerar. Under behandlingen ligger du bekvämt med dina kläder på dig. Du får hjälp till läkning och lär dig hur du med rörelse och avslappning kan läka din egen kropp inifrån och ut.

Välkommen till Amandas Rörelseterapi för att utforska, läka och lära dig nytt om dig egen kropp!

Somatic Education

Somatic Education är en behaglig och effektiv behandlings- och rörelseform som passar alla. Den består av långsamma och mjuka rörelser vilka skapar avslappning och ökad cirkulation i kroppen. Detta minskar i sin tur smärta och möjliggör läkning.

Metoden går direkt till grundorsaken till kronisk muskelsmärta. Det handlar om hur hjärnan känner av och organiserar rörelser. Genom medveten träning kan hjärnan återfå känsla och motorisk kontroll av muskler och leder så att de kan slappna av och röra sig naturligt.

För mer information  om Somatic Education; http://www.livingsomatics.com/

 

Rytmisk Rörelseträning

Primitiva Spädbarnsreflexer hjälper spädbarnet att lära sig hur kroppen fungerar. De leder till att barnet spontant gör rörelser som påverkar hjärnan, skapar nya nervförbindelser, utvecklar motoriken och integrerar reflexerna. Om spädbarnet inte går igenom allt, till exempel att åla eller krypa förblir reflexer aktiva. De kan också aktiveras igen av fysiska eller psykiska trauman.

Aktiva reflexer kan leda till många besvär som läs och skrivsvårigheter, smärtproblematik, uppmärksamhetsproblem, överdriven rädsla, hyperaktivitet samt svårighet med koordination, motorik, balans och stabilitet i kroppen.

Väl integrerade primitiva reflexer leder till att livet blir lättare att leva. Det blir lättare att lära sig cykla, åka skidor, simma, läsa, skriva, räkna, umgås med vänner och så vidare.

Den Rytmiska Rörelseträningen härmar spädbarnets rörelser och med dem kan större barn eller vuxna integrera reflexer, vilket leder till läkning.

Träningen är utvecklad av Kerstin Linde, rörelsepedagog och Harald Blomberg, psykiater. För mer information se www.rytmiskrorelsetraning.se

 

Kurser och Workshops

Amanda Aaro leder kurser och workshops för grupper i alla åldrar. Teknikerna är Frigörande Dans, Rytmisk Rörelseträning, Somatic Education, och Somadans.  Det går bra att boka en eller flera  kurser eller workshops med Amanda till grupper av olika slag. Hon använder en teknik eller blandar efter önskemål.

Frigörande Dans

I den frigörande dansen får deltagarna dansa sin egen dans med Amanda Aaro som inspiratör. Musik från hela världen lockar till olika rörelser. Rytmer tillåter deltagarna att utforska sig själv i rörelse på olika sätt. Den frigörande dansen är rörelseträning på ett mycket tillåtande sätt. Alla kan dansa på sitt sätt, sittande, liggande eller stående och mycket fokus ligger på att släppa föreställningar om hur något borde vara. Var och en får finnas här och nu precis som hen är.

Rytmisk Rörelseträning

I Rytmisk Rörelseträning förmedlas kunskap om primitiva spädbarnsreflexer, deras funktion för barnet och hur de kan påverka det stora barnet och den vuxne om dessa reflexer inte integreras. Under träningen får deltagarna genomföra och lära sig rytmiska- och isometriska övningar som hjälper till att integrera reflexerna hos det stora barnet eller den vuxne.

Somatic Education

Somatic Education består av långsamma och mjuka rörelser för att finna djup avslappning och närvaro i kroppen. Detta leder också till ökad rörelsefrihet och läkning. Övningarna utförs liggande eller sittande.

Under ett rörelsepass får deltagarna utforska och lära sig om den egna kroppen genom rörelse och avslappning. Rörelserna når muskler som de flesta inte är medvetna om. Även skelettet, lederna och förhållanden mellan olika delar av kroppen medvetandegörs. Dessa rörelsepass lämpar sig mycket bra som rehabilitering och för individer med smärtproblematik, men även för de som vill lära sig mer om sin kropp och om hur hen ska uppnå och bevara rörlighet och avspänning i kroppen.

SomaDans

SomaDans kombinerar Somatic Education och Frigörande Dans. I dessa pass får deltagarna lära sig om sin kropp dels med hjälp av guidade rörelser och dels med hjälp av de friare rörelserna i dansen. Fokus ligger på kroppsmedvetenhet.

Om Amanda

Livet

Amanda Aaro lär sig ständigt av livet. Depression och utmattning var goda vägledare till förändring. Amanda vet vad det innebär att inte orka något och att inte vilja leva en dag till. Hon vet också att det går att finna energi och kraft till att förändra livet, läka och finna livsglädjen igen. Att verkligen se sig själv, se det som är bra och det som behöver ändras är viktigt för att skapa ett balanserat liv.

Amanda har en son som är 11 år och han är den bästa läromästaren. Även andra relationer leder till nya kunskaper och en djupare inblick i den inre världen.

Utbildning

I botten har Amanda Aaro en förskollärarexamen och erfarenhet av arbete i förskola och skola. Intresset för barn är fortfarande levande och Amanda vill gärna hjälpa barn som har olika svårigheter och deras föräldrar.

2011 gick Amanda en ledarutbildning i Frigörande dans för Anne Grundel. Den gav henne en grundförståelse för hur viktigt det är att möta och ta hand om kroppen. Hon fann också en oerhörd glädje i att få dansa fritt och njuter av att få dela med sig av denna glädje så att många människor får uppleva det.

Amanda har sedan 2011 deltagit i många kurser inom personlig utveckling med syfte att läka sig själv och få kunskap om hur hon kan förmedla kunskaperna vidare. Temat har de senaste åren fokuserats till kurser inom kroppskännedom och läkning genom rörelse och Amanda har fastnat för teknikerna Somatic Education och Rytmisk Rörelseträning. De två teknikerna är besläktade på så vis att de har fokus på hur rörelse kan förbättra en individs hälsa genom ominlärning.  På kurserna har Amanda också lärt sig anatomi och fysiologi. Hon får en allt större förståelse för hur allt hänger ihop i kroppen samt hur fysisk, mental och psykisk hälsa hör ihop. Amanda går kontinuerligt fler kurser för att fördjupa och utveckla den kunskap hon har.

2014 genomgick Amanda en AuraTransformation™ vilket gav ny kraft och nya möjligheter till en permanent förändring. 2016 gick utbildade sig Amanda till Auraförmedlare™ och 2018 fördjupade hon den kunskapen genom en Certifieringskurs. Hon ser det som gåva att ha kunna ge andra de förutsättningar hon själv fick.

Kontakta och hitta

Amandas Rörelseterapi arbetar i Vattholma (Nyponvägen 6), Uppsala (Studieförbundet Vuxenskolan), Gävle (Sörbygatan 74),  och Dalarna (främst Orsa och Mora)

Amanda Aaro, 070 344 13 34, info@rorelseterapi.com

Gävle

En dag per vecka (även kväll och helg) finns det möjlighet att boka tid för behandling i Gävle, Sörbygatan 79 (Balansbutiken)

Vattholma

Tider finns att boka flera dagar per vecka, även kvällar och helger, Nyponvägen 6 i Vattholma

Uppsala

Ett fåtal tider finns att boka i lokal på Studieförbundet Vuxenskolan, Kungsängsgatan 12. Här erbjuds också föreläsningar, kurser och workshops.

Dalarna

Amandas Rörelseterapi erbjuder Workshops och behandlingar i dalarna, främst i Orsa. Hör av dig vid intresse så får du information om Workshops eller så bokar vi in en tid där du finns.

Du är varmt välkommen!