Barnen

Amanda skriver så här om barnen:

Alla barn är värda att växa upp i en omgivning fylld av kärlek och värme. Varje barn har rätt att bli omhöljt i en självklar trygghet så att hen kan utvecklas i frihet och får finna sin egen unika väg i livet. De vuxna som finns runt barnet har till uppgift att möjliggöra det naturliga växandet och lärandet. Förmågan att lära allt det barnet behöver finns inom varje barn. Hen är i grunden nyfiken och vill upptäcka och lära.

Tillåts barnet att utforska världen i det trygga höljet som balanserade, tålmodiga och stabila vuxna ger så når hen sin högsta potential och blir själv en balanserad och stabil vuxen. Barnen är vår framtid och det är livsviktigt att vi värnar om dem och deras frihet att växa upp till vuxna som tror på sig själva och som kan förändra världen.

Jag var utan att vara medveten om det i total obalans och mådde väldigt dåligt då jag födde min son. Då han kom in i mitt liv började jag se mig själv tydligare och valde att förändra. Jag var och är inte perfekt, men jag väljer att öppna mitt hjärta alltmer och lyssna på det för att på så vis bli sann mot mig själv och omvärlden. På så vis har jag sakta med säkert skapat balans och stabilitet inom mig. Det gör att jag nu är en mycket tryggare vuxen i min sons liv och som förskollärare.

Min dröm är att viljan att leva i kärlek, balans, stabilitet, harmoni och sanning ska vara en självklarhet hos varje individ som väljer att ge liv åt ett barn. Det är ett stort ansvar att ge liv åt ett barn och en ära att få följa barnets uppväxt. Att vara en stabil, trygg och balanserad vuxen är inte tråkigt utan möjliggör ett rikare liv både för en själv och ens omgivning.

Min uppgift i detta liv är att stötta barn och föräldrar på den fantastiska resa de gör tillsammans. Eftersom jag är förskollärare möter jag familjer och får äran att komma barnen nära samt vara del av det hölje som möjliggör barnets trygga uppväxtmiljö. I mitt företag möter jag än så länge mest vuxna, enskilt och i grupp. Det är en ära att få följa en individ en liten bit på deras livsresa och ge hen verktyg som kan hjälpa hen att bli mer sig själva och finna balans, stabilitet och mer liv i sitt liv. Då de vuxna mår bättre gör barnen också det.