Rörelseterapi

Rörelseterapi

Amandas Rörelseterapi är en unik behandlings- och rörelseform vilken lindrar besvär som huvudvärk, stela och/eller smärtsamma leder och muskler, trötthet, dålig hållning, stress, olyckstrauma och andningsproblem. Den är sammansatt av teknikerna SomatiEducation och Rytmisk Rörelseträning. Grundtanken är att varje människa är en unik helhet med kropp, själ/ande, tanke och känsla. Att vara mån om det fysiska välbefinnandet leder till att det blir lättare att må bra och finna balans på alla plan. 

Då du kommer på en behandling hos Amanda Aaro utgår hon från det hälsoläge du befinner dig i och anpassar varje tillfälle efter dina behov och önskemål. Du får berätta om hur du mår och om ditt liv. Amanda iakttar din hållning och ditt rörelsemönster samt känner av hur dina leder fungerar. Under behandlingen ligger du bekvämt med dina kläder på dig. Du får hjälp till läkning och lär dig hur du med rörelse och avslappning kan läka din egen kropp inifrån och ut.

Välkommen till Amandas Rörelseterapi för att utforska, läka och lära dig nytt om dig egen kropp!

Somatic Education

Amanda Aaro leder både grupper och individer i Somatic Education. Det är en behaglig och effektiv behandlings- och rörelseform som passar alla. Den består av långsamma och mjuka rörelser vilka skapar avslappning och ökad cirkulation i kroppen. Detta minskar i sin tur smärta och möjliggör läkning.

Metoden går direkt till grundorsaken till kronisk muskelsmärta. Det handlar om hur hjärnan känner av och organiserar rörelser. Genom medveten träning kan hjärnan återfå känsla och motorisk kontroll av muskler och leder så att de kan slappna av och röra sig naturligt.

För mer information  om Somatic Education; http://www.livingsomatics.com/

Rytmisk Rörelseträning

Primitiva Spädbarnsreflexer hjälper spädbarnet att lära sig hur kroppen fungerar. De leder till att barnet spontant gör rörelser som påverkar hjärnan, skapar nya nervförbindelser, utvecklar motoriken och integrerar reflexerna. Om spädbarnet inte går igenom allt, till exempel att åla eller krypa förblir reflexer aktiva. De kan också aktiveras igen av fysiska eller psykiska trauman.

Aktiva reflexer kan leda till många besvär som läs och skrivsvårigheter, smärtproblematik, uppmärksamhetsproblem, överdriven rädsla, hyperaktivitet samt svårighet med koordination, motorik, balans och stabilitet i kroppen.

Väl integrerade primitiva reflexer leder till att livet blir lättare att leva. Det blir lättare att lära sig cykla, åka skidor, simma, läsa, skriva, räkna, umgås med vänner och så vidare.

Den Rytmiska Rörelseträningen härmar spädbarnets rörelser och med dem kan större barn eller vuxna integrera reflexer, vilket leder till läkning.

Träningen är utvecklad av Kerstin Linde, rörelsepedagog och Harald Blomberg, psykiater. För mer information se www.rytmiskrorelsetraning.se