Om Amanda

Livet

Amanda Aaro lever i frihet och flöde. Hon har funnit livsglädjen och brinner för att stötta andra människor att finna läkning och glädje i livet. Amanda lär sig ständigt av livet. Trauma, depression och utmattning var goda vägledare till förändring. Amanda vet vad smärta innebär, både fysisk och psykisk samt vad det innebär att bränna slut på sig själv. Hon vet också att det går att finna energi och kraft till att förändra livet, läka och finna livsglädjen igen.

Amanda har en son som är född 2008 och han är den bästa läromästaren. Även andra relationer leder till nya kunskaper och en djupare inblick i den inre världen.

Utbildning

I botten har Amanda Aaro en förskollärarexamen och erfarenhet av arbete i förskola och skola. Intresset för barn är fortfarande levande. Genom att hjälpa vuxna människor att läka ser Amanda att hon hjälper även barnen eftersom friska och balanserade vuxna kan stötta barnen på ett optimalt sätt.

2011 gick Amanda en ledarutbildning i Frigörande dans för Anne Grundel. Den gav henne en grundförståelse för hur viktigt det är att möta och ta hand om kroppen. Hon fann också en oerhörd glädje i att få dansa fritt och njuter av att få dela med sig av denna glädje så att många människor får uppleva det.

Amanda har sedan 2011 deltagit i många kurser inom personlig utveckling med syfte att läka sig själv och få kunskap om hur hon kan förmedla kunskaperna vidare. Temat har de senaste åren fokuserats till kurser inom kroppskännedom och läkning genom rörelse.  Hon får en allt större förståelse för hur allt hänger ihop i kroppen samt hur fysisk, mental, andlig och psykisk hälsa hör ihop. Amanda går kontinuerligt fler kurser för att fördjupa och utveckla den kunskap hon har.