Om Amanda

Livet

Amanda Aaro lär sig ständigt av livet. Trauma, depression och utmattning var goda vägledare till förändring. Amanda vet vad det innebär att inte orka något och att inte vilja leva en dag till. Hon vet också att det går att finna energi och kraft till att förändra livet, läka även hemska trauman och finna livsglädjen igen. Att verkligen se sig själv, se det som är bra och det som behöver ändras är viktigt för att skapa ett balanserat liv.

Amanda har en son som är 11 år och han är den bästa läromästaren. Även andra relationer leder till nya kunskaper och en djupare inblick i den inre världen.

Utbildning

I botten har Amanda Aaro en förskollärarexamen och erfarenhet av arbete i förskola och skola. Intresset för barn är fortfarande levande och Amanda vill gärna hjälpa både barn och vuxna, gärna hela familjer.

2011 gick Amanda en ledarutbildning i Frigörande dans för Anne Grundel. Den gav henne en grundförståelse för hur viktigt det är att möta och ta hand om kroppen. Hon fann också en oerhörd glädje i att få dansa fritt och njuter av att få dela med sig av denna glädje så att många människor får uppleva det.

Amanda har sedan 2011 deltagit i många kurser inom personlig utveckling med syfte att läka sig själv och få kunskap om hur hon kan förmedla kunskaperna vidare. Temat har de senaste åren fokuserats till kurser inom kroppskännedom och läkning genom rörelse och Amanda har fastnat för teknikerna Somatic Education och Rytmisk Rörelseträning. De två teknikerna är besläktade på så vis att de har fokus på hur rörelse kan förbättra en individs hälsa genom ominlärning.  På kurserna har Amanda också lärt sig anatomi och fysiologi. Hon får en allt större förståelse för hur allt hänger ihop i kroppen samt hur fysisk, mental och psykisk hälsa hör ihop. Amanda går kontinuerligt fler kurser för att fördjupa och utveckla den kunskap hon har.

2014 genomgick Amanda en Auratransformation™ vilket gav ny kraft och nya möjligheter till en permanent förändring. 2016 gick utbildade sig Amanda till Auraförmedlare™ och 2018 fördjupade hon den kunskapen genom en Certifieringskurs. Hon ser det som gåva att ha kunna ge andra de förutsättningar hon själv fick genom Auratransformationen.