Kurser och Workshops

Amanda Aaro leder kurser och workshops för grupper i alla åldrar. Teknikerna är Frigörande Dans, Rytmisk Rörelseträning, Somatic Education, och Somadans.  Det går bra att boka en eller flera  kurser eller workshops med Amanda till grupper av olika slag. Hon använder en teknik eller blandar efter önskemål.

Frigörande Dans

I den frigörande dansen får deltagarna dansa sin egen dans med Amanda Aaro som inspiratör. Musik från hela världen lockar till olika rörelser. Rytmer tillåter deltagarna att utforska sig själv i rörelse på olika sätt. Den frigörande dansen är rörelseträning på ett mycket tillåtande sätt. Alla kan dansa på sitt sätt, sittande, liggande eller stående och mycket fokus ligger på att släppa föreställningar om hur något borde vara. Var och en får finnas här och nu precis som hen är.

Rytmisk Rörelseträning

I Rytmisk Rörelseträning förmedlas kunskap om primitiva spädbarnsreflexer, deras funktion för barnet och hur de kan påverka det stora barnet och den vuxne om dessa reflexer inte integreras. Under träningen får deltagarna genomföra och lära sig rytmiska- och isometriska övningar som hjälper till att integrera reflexerna hos det stora barnet eller den vuxne.

Somatic Education

Somatic Education består av långsamma och mjuka rörelser för att finna djup avslappning och närvaro i kroppen. Detta leder också till ökad rörelsefrihet och läkning. Övningarna utförs liggande eller sittande.

Under ett rörelsepass får deltagarna utforska och lära sig om den egna kroppen genom rörelse och avslappning. Rörelserna når muskler som de flesta inte är medvetna om. Även skelettet, lederna och förhållanden mellan olika delar av kroppen medvetandegörs. Dessa rörelsepass lämpar sig mycket bra som rehabilitering och för individer med smärtproblematik, men även för de som vill lära sig mer om sin kropp och om hur hen ska uppnå och bevara rörlighet och avspänning i kroppen.

SomaDans

SomaDans kombinerar Somatic Education och Frigörande Dans. I dessa pass får deltagarna lära sig om sin kropp dels med hjälp av guidade rörelser och dels med hjälp av de friare rörelserna i dansen. Fokus ligger på kroppsmedvetenhet.